בית נדל"ן רוכשי הדירות לא מחכים לרפורמה של בנק ישראל: בדצמבר נלקחו הלוואות לדיור בגובה 8.3 מיליארד ש' – קרוב לשיא כל הזמנים
שינוי גודל גופנים