בית ספורט בן סביר נפצע, כעס ברעננה על השיפוט: החלטה פזיזה הרסה לגמרי את המשחק