בית ספורט חביב אוחיון נפגע בצווארו והובהל לחדר ניתוח