בית ספורט יש לנו איתות מ – חיפה, באר שבע וירושלים | עושים פרצופים