גם שר הפנים ימליץ: האזרחות של עטאא ג'אבר תשלל?

כתבות באותו נושאמשה ארבל צפוי לקבל את המלצת זוהר, אך יש מכשול גדול. הסעיף שהם מתבססיםלהמשך קריאה