האזרחות תישלל? הסעיף עליו מתבסס השר זוהר

כתבות באותו נושאהסיכויים להצלחת המהלך והמכשול. סאגת שחקן פלסטין תוכרע במשרדי הממשלהלהמשך קריאה