רק במגזר הציבורי: עובדים יקבלו שכר מלא גם אם נעדרו מהעבודה

כתבות באותו נושא
ההסתדרות והממונה על השכר במשרד האוצר, סיכמו היום כי לעובדי המגזר הציבורי, אשר נמנע מהם לעבוד עקב המגבלות אשר הוטלו על העורף, ישולם שכר מלא כמקדמה בגין חודש אוקטוברלהמשך קריאה

אורן דורי