בית שוק ההון אנרג'יקס קיבלה אישור להקמת חוות טורבינות רוח ברמת הגולן