בית שוק ההון גואטה דורשת להחמיר תנאי הסף בהנפקת שותפויות מו"פ – בבורסה לא ישתפו פעולה
שינוי גודל גופנים