בית שוק ההון חברות שהנפיקו אג"ח לציבור לא ייכללו בהקלות בתיקון לחוק חדלות פירעון
שינוי גודל גופנים