בית שוק ההון מחזיקי האג"ח המובטחות של אול-יר החליטו על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי
שינוי גודל גופנים