בית שוק ההון מריו בלכר, שהיה מועמד לנגיד בנק ישראל: כך הסתבכה ארגנטינה