בית שוק ההון צמצום מסגרות האשראי ללקוחות לאומי והפועלים – אלה ההנחיות הסופיות
שינוי גודל גופנים