בית שוק ההון רשות שוק ההון: ההתייחסות למוטי רוזן בטיוטת דוח הביקורת לא פוסלת אותו מלהיות דירקטור במגדל ביטוח
שינוי גודל גופנים