בית שוק ההון שני פרופסורים חישבו את הנזק ששלמה אליהו הסב למגדל – והחליטו לתבוע אותו
שינוי גודל גופנים