בית שוק ההון תדיראן תמשיך להתמקד במזגנים לבית: ביטלה את עסקת רכישת פח תעש