בית תיירות ונופש נתקעו בטרק, שלחו SOS בבקבוק במורד מפל – וניצלו