אושר בקריאה ראשונה: הבחירות לרשויות המקומיות יידחו בשלושה חודשים

כתבות באותו נושאמליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד 2023. 10 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. על הדרישה לדחות את הבחירות פורסם לראשונה בוואלה!

על רקע מצב המלחמה שבו מצויה מדינת ישראל בימים אלה והקשיים המשמעותיים הנובעים מקיום מערכת בחירות במהלך תקופה זו, מוצע לדחות את מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות בשלושה חודשים, ליום כ' בשבט התשפ"ד (30בינואר 2024).

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "על הקשיים שבקיום בחירות בעת מלחמה, אשר הולמים עד מאוד את המצב הנוכחי במדינה, ראו בג"ץ 360/09 רכס נ' שר הפנים, פס' 18: "בעיתות של מלחמה או מבצע צבאי רב־מימדים עשויים, בתנאים מסוימים, לשמש עילה מוצדקת לדחיית מועד בחירות – בין כלליות ובין מקומיות. קיום מצב חירום, שבו חלק משמעותי מן העם מגוייס לצבא, והחלק האחר בעורף נתון לאימת מתקפות האויב, עלול לגרום למצב שבו יקשה לקיים הליך בחירות דמוקרטי אשר ישיג את עיקרי תכליותיו.

ראשי הרשויות דרשו: דחיית הבחירות לרשויות המקומיות בשלושה חודשים
שר הפנים הודיע כי הבחירות יידחולהמשך קריאה