אקטיביזם בבית הדין לעבודה? שופטת רוקנה מתוכן סעיף בחוק שמגן על חושפי שחיתויות

כתבות באותו נושאבמסגרת תביעה שהגיש חושף שחיתויות ברשות האוכלוסין וההגירה, קבעה השופטת כי סעיף בחוק שמקנה לבית הדין סמכות להוציא צו שיורה לנציבות שירות המדינה למצוא לו מקום עבודה חלופי אינו ישים. עכשיו הוא מערער על הקביעה, וטוען שמדובר בפרשנות שמרוקנת את סעיף החוק מתוכןלהמשך קריאה