התנועה לאיכות השלטון לשר אמסלם: "אפשר מיד את משיכת כספי הדיבידנדים"

כתבות באותו נושאבמכתב שנשלח לשר הממונה על רשות החברות וכן לראש הממשלה ושר האוצר נכתב: "כספים אלה, הניתנים לשימוש זמין ומיידי, הם בבחינת הצלת נפשות ומשפחות בישראל"להמשך קריאה