לקראת מתווה לסטודנטים משרתי מילואים באוניברסיטת בן-גוריון?

כתבות באותו נושא
לאגודת הסטודנטים דרישות מהאוניברסיטה ובעיקרן עמידה בהבטחה להקלות וסיוע למשרתי המילואים. לחלק מהדרישות האוניברסיטה נענתה, אולם מרביתן טרם הוכרו או יושמולהמשך קריאה